Hikvision software iVMS-4200 Access Control Client


Garancija
Plaćanje karticom
Dostava
Pakiranje

PDV uračunat u cijenu

  • Software za kontrolu pristupa

Opis

iVMS-4200 Access Control Client je software za kontrolu pristupa koji je dio iVMS-4200 Client Software-a. Software omogućava konfiguraciju sustava kontrole pristupa, upravljanje sustavom, evidenciju događaja, prikaz događaja, prikaz kontrolnih točaka na E-mapi, povezivanje događaja/alarma sa određenim funkcijama i još mnogo funkcija koje su sastavni dio ozbiljnih sustava kontrole pristupa.

Brand

Hikvision